Es piekrītu

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat mūsu privātuma politikai

Pakalpojumu saraksts, kas saistīts ar darbībām Komercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā:
 

 • līgumu, pieteikumu, dibinātāju sanāksmes protokolu, noteikumu (3 eksemplāros), akciju kapitāla sarakstu, ziņu par finansiālo ieguldījumu pamatkapitālā, pantu un citu dokumentu grozījumu izstrāde un dokumentācijas sagatave; 
 • uzņēmuma dibināšanas dokumentu analīze;
 • uzņēmuma nosaukuma pārbaude Uzņēmumu Reģistrā;
 • dažādu nozaru uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību, nevalstisku organizāciju,  kooperatīvo sabiedrību reģistrācija;
 • likvidācija;
 • uzņēmumu reaoranizācija;
 • statūtu un pārvaldes institūciju izmaiņu dokumentēšana;
 • pēc klienta lūguma, iepazīšanās ar uzņēmuma Komercreģistra datiem, pieejamās informācijas analīze;
 • klientu pārstāvība Uzņēmumu Komercreģistrā;
 • zvērināta notāra pakalpojumi;
 • grāmatveža pakalpojumi -  gada pārskata sagatavošana, likvidācijas bilanšu sagatavošana maksātnespējas gadījumos.


 Uzņēmumu reģistracijas konsultācijas, kā arī konsultācijas, kas saistītas ar uzņēmumu, organizāciju un iestāžu dibināšanas dokumentāciju, vai Komercreģistra pakalpojumiem, tiek nodrošinātas BEZ MAKSAS.